Yogi Bear (Yogi) Vinyl Die-Cut Decal ** 4 Sizes **