Yosemite Sam "Back Off" Vinyl Decal / Sticker ** 4 Sizes **